הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
פתח/סגור תפריט
עיריית אשדוד – עיריית אשדוד - מידע הנדסי
אשדוד

תשובות על שאלות נפוצות

​ 

שאלה:

אני רוצה לבנות, מה עלי לעשות?

תשובה:

1.   יש לפנות לעורך בקשה (אדריכל, מהנדס, הנדסאי).  עורך הבקשה ייפנה למחלקת מידע להיתר ויזמין תיק מידע להיתר.

      מהו תיק מידע להיתר?

2.   לאחר קבלת תיק המידע,  העורך יכין בקשה להיתר בהתאם לדרישות שפורטו בתיק המידע .

3.   עורך הבקשה יזין את פרטי הבקשה במערכת רישוי זמין (מערכת ממוחשבת של משרד הפנים) 

4.   הבקשה תועבר למח' רישוי במנהל הנדסה לטיפול .

 • לתשומת לבך: ללא הזנת הנספחים הנדרשים לתנאי סף הבקשה לא נקלטת.

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

שאלה :

מה פטור מהוצאת היתר?

תשובה:

 

     קישור לאתר משרד האוצר לצפייה בפרטים  הפטורים מהיתר ולדיווח על עבודה הפטורה מהיתר.

      קישור להנחיות המרחביות של הוועדה המקומית לתכנון ובניה אשדוד.

לתשומת לבך:

הפטור מהיתר מהווה פטור מהפרוצדורה של הוצאת היתר בניה בלבד ואינו בא במקום כל דין אחר. ניתן להקים פריטים הפטורים מההיתר בהתאם לתכניות המפורטות, תקנות התכנון והבניה ותיקוני מתאר אשדוד.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

שאלה:

כמה זמן לוקח להוציא היתר?

תשובה:

אומדן הזמנים לצורך הוצאת היתר בניה מחלק למספר שלבים:

 • שלב ראשון: מידע להיתר  - 45 יום.
 • הגשת הבקשה להיתר בהתאם למסלול הבקשה, לאחר השלמת כל התנאי הסף ע"י עורך הבקשה שנקבו במידע להיתר.
 • בקרה מרחבית - זמן הבקרה המרחבית נקבע בהתאם למסלול של הבקשה:
  בקשה להיתר במסלול "מקוצר" 25 יום לדיון.
  בקשה להיתר במסלול "מלא" ללא הקלות ושימושים חורגים  - 45 יום.          

         בקשה להיתר במסלול "הקלות בשימושים חורגים" – 90 יום.

 • לאחר סיום תהליך בקרה מרחבית, הבקשה עוברת לדיון בוועדה בהתאם למסלול הבקשה להיתר לצורך קבלת החלטת הוועדה .

          תוקף ההחלטה הוועדה הינו  שנתיים.

 • בקרת התכן - פרק הזמן של שלב בקרת התכן באחריות עורך הבקשה למשך תוקפת החלטת הוועדה.
 • אגרות התחייבויות ותשלומים – 10 יום.
 • הפקת היתר בניה – 5 יום.

        קישור לתרשים לוח הזמנים להוצאת היתר בנייה  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

שאלה:

מי רשאי להגיש בקשה להיתר?

תשובה:

התשובה מתחלקת למספר קטגוריות:

 1. "מבנה פשוט"  כהגדרתו בחוק – מבנה עד 4 קומות או תוספות ושינויים במבנים קיימים רשאי להגיש: אדריכל/ית, מהנדס/ת, הנדסאי/ת אדריכלות והנדסאי/ת בניין הרשום במרשם המהנדסים / אדריכלים / הנדסאים מוסמכים.
 2. תמ"א 38 – חיזוק מבנים מפני רעידות אדמה רשאי להגיש אדריכל/ית רשום בלבד.
 3. "מבנה מורכב": בנייה רוויה/ מבני תעשיה ומסחר/ משרדים וכו' - רשאי להגיש אדריכל/ית רשום.
 • לתשומת לבך: בנוסף לעורך הבקשה יש למנות מתכנן/נת שלד במקביל, ללא חתימת שני בעלי מקצוע אלו, לא ניתן לקלוט את הבקשה להיתר.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

שאלה :

איך ניתן לבדוק סטטוס בקשה להיתר פעילה?

תשובה:

ניתן לבדוק את סטטוס הבקשה באתר זה ע"י הקלדת: מספר בקשה, תיק בנין, גוש וחלקה, כתובת או ת.ז של מבקש הבקשה.

המידע באתר מסונכרן עם המערכות העירייה והינו  עדכני.

קישור  לבדיקת סטטוס בקשה

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

שאלה:

איך אדע האם הבקשה להיתר מתקדמת לשלב ההיתר?

תשובה:

עורך הבקשה ומבקש הבקשה מקבלים הודעות SMS בשלבים הבאים:

 1. בקשתך להיתר  לא נקלטה במערכת עקב אי עמידה בתנאי סף.
 2. בקשתך להיתר נקלטה במערכת מקוונת.
 3. בקשתך להיתר נבדקה ומיועדת לדיון ברשות רישוי .
 4. בקשתך להיתר נבדקה ומיועדת לדיון בוועדת משנה.
 5. לבקשתך להיתר הופק היתר. עלך להשלים את ההליך מול מח' אגרות והיטלים.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

שאלה:

איך אני בודק/ת אם יש לי זכויות בניה לניצול?

תשובה:

לצורך בדיקת זכויות בניה יש לפנות לעורך בקשה מטעמכם.

עורך הבקשה רשאי להיעזר בבודקת הרישוי אם יש צורך בכך.

כמו כן ניתן לקבל טיוטת מידע תכנוני ( טופס 119) ממחלקת מידע להיתר.

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

שאלה:

איך ניתן לבצע רישום בית משותף?

תשובה:

מחלקת רישוי בנייה נותנת שירות לתושב בכך שהיא מבצעת בדיקת התאמה בין התשריט להיתר הבנייה הקיים.

לצורך ביצוע הבדיקה יש להגיש, למזכירת מחלקת רישוי,  תשריט בליווי מכתב מהמפקחת על המקרקעין.

בסיום הבדיקה, הבודקת תיצור קשר עם המגיש לצורך קבלת התשריט חתום.

עם תשריט יש לגשת ללשכת רישום מקרקעין  (טאבו ) לצורך ביצוע הרישום  .

מזכירת מחלקת רישוי  - קומה 2 חדר 250

לפרטי שלוחת לשכת רישום המקרקעין באשדוד

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

שאלה:

איך מגישים הסכמות בעלי זכות במקרקעין בבתים משותפים לצורך הוצעת היתר לתוספות בניה?

תשובה:

בהתאם לתקנה 36ב'  - הסכמות בעלי זכות במקרקעין בבתים משותפים כדלקמן:

בבתים משותפים הגשת בקשה להיתר בניה נדרשת הסכמות בעלי זכות במקרקעין בהתאם לנסח טאבו מרוכז למגרש. במידה ולא ניתנה הסכמה של מי מבעלי זכות במקרקעין, שלח לו ממבקש ההיתר הודעה בדבר הגשת בקשה להיתר בדואר רשום עם מסירה אישית.

אם באישורי המסירה צוין כי מקבל ההודעה לא קיבל את דבר הדואר מסיבה מסוימת, על מבקש הבקשה לצרף תצהיר חתום ע"י עו"ד לעניין זה (התצהיר נמצא באתר הוועדה).

במידה ובנסח הטאבו מצוין כי הבעלים הם מדינת ישראל, רשות הפיתוח וכדומה... חשוב לציין נתון זה כבר בשלב הזמנת המידע על מנת לקבל מתכתב התייחסות ממדינת ישראל המאשרים המשך טיפול בתיק.

·       בקשה להיתר במסלול "מלא" ללא הקלות ושימושים חורגים   אישור רשות מקרקעי ישראל נדרש כתנאי סף לקליטת הבקשה.

·       בבקשה להיתר במסלול "הקלות ושימושים חורגים" אישור רשות מקרקעי ישראל נדרש לאחר החלטת הוועדה.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

שאלה:

אני רוצה לדעת מהן זכויות הבניה המותרות בקרקע מסוימת, מה עליי לעשות?

באפשרותך לקבל מידע זה במספר דרכים :

ריכוז זכויות חתום ע"י הועדה:   (יימסר בתוך 30 ימים) הגשת בקשה ל"דף מידע תכנוני" (קישור). מסמך זה משמש שמאי מקרקעין, עורכי דין ואחרים כאסמכתא חתומה מהועדה המקומית לצורך ביצוע עסקאות במגרש וכד'.

טיוטת מידע לריכוז זכויות:      (יימסר מידית) עם הצגת מספר גוש, חלקה מגרש ו/או כתובת מדויקת.

ניתן לקבל ע"י פנייה בדוא"ל למידענים (קישור), או באופן פיזי בזמן קבלת קהל (קישור), או להפיק עצמאית במערכת ה-GIS העירונית (קישור).

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 שאלה:

איך מגישים בקשה לתיק מידע להיתר?  (לצורך הגשת בקשה להיתר) :

 

הגשת בקשה לתיק מידע מתבצעת ע"י עורך בקשה מורשה בלבד באמצעות מערכת רישוי זמין באתר "שער המידע לרישוי ובניה" ובכפוף להשלמת תנאי הסף להגשת בקשה למידע (קישור).

תיק המידע להיתר משמש את המתכנן/ עורך הבקשה לצורך הכנת בקשה להיתר ומהווה אחד מתנאי הסף לקליטת בקשה להיתר.

המידע יימסר במערכת רישוי זמין בתוך 45 ימי עבודה מיום אישור הבקשה לתנאי סף.

 


תשובות על שאלות נפוצות