הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
פתח/סגור תפריט
עיריית אשדוד – עיריית אשדוד -  מידע הנדסי
אשדוד

מידע להיתר

מחלקת מידע להיתר אחראית על הליך איסוף, טיוב ומסירת מידע תכנוני על פי דרישות חוק התכנון
והבניה התשכ"ה - 1965  ומהווה חוליה מתאמת בין הליך התכנון להליך הרישוי.

מחלקת מידע להיתר מוסרת שני סוגי מידע:
.1 מידע עפ"י סעיף 119 א' לחוק "מידע תכנוני" המפרט מהן התכניות הנוגעות לקרקע: תכניות -
מאושרות ותכניות בהליכי אישור והכנה.
דף מידע תכנוני מהווה אסמכתא כתובה מהוועדה על התכניות החלות בקרקע, אך לאור הנחיות
תיקון 101 לחוק, אינו יכול לשמש לצורך הגשת בקשה להיתר כנדרש בחוק.


.2 מידע עפ"י סעיף 145 א' לחוק "תיק מידע" מהווה תנאי ובסיס להגשת בקשה להיתר -
בניה.
תיק המידע מכיל מידע תכנוני מפורט המתמקד בכתובת ובעבודות המבוקשות: זכויות
הבניה בקרקע, תאום תשתיות עירוניות, הנחיות תכנוניות של גורמים שונים כמו אגף
תשתיות, כיבוי אש, איכה"ס, פיקוד העורף וחומרי עזר נוספים שישמשו את המתכננים
בעבודתם.
הגשת בקשה לדף מידע או לתיק מידע, כרוכה בתשלום: את התשלום ניתן לבצע כאן באתר עיריית
אשדוד  או באמצעות שובר לתשלום בדואר. 

 

אנו, צוות המידענים במחלקת מידע להיתר, מלווים את תהליך מסירת המידע ומזמין אתכם לפנות אלינו בכל שאלה:

שם:

תפקיד:

טלפון:

כתובת דוא"ל

מרסלה זוהר

מנהלת מחלקת מידע

08-8545111 

zoharm@ashdod.muni.il

שרון תורג'מן

רכז מידע ושרות

08-854540

sharontu@ashdod.muni.il

נדין גורכובסקי

מידענית

08-8545097

nadin@ashdod.muni.il      

שמשון פוטר

מידען

 

 

אנה פייגין

מידענית

 

 

 

מחלקת מידע להיתר
מידע להיתר