הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
פתח/סגור תפריט
עיריית אשדוד – עיריית אשדוד -  מידע הנדסי
אשדוד

 הרפורמה בחוק התכנון והבנייה - תיקון 101 לחוק

עיקרי הרפורמה

 

 

 

image

 

מטרת הרפורמה לייעל ולפשט את תהליכי התכנון ורישוי הבנייה.

הרפורמה אשר הפכה לאחרונה לחוק במסגרת אישור תיקון 101 לחוק התכנון והבנייה, הינה תוצר של עבודה ארוכת שנים, המונעת מתוך אחריות ציבורית רחבה ושואפת להביא לקיצור הליכי מתן אישורי בנייה ולשיפור איכות הבנייה בישראל.

לרפורמה שלושה מרכיבים מרכזיים:

  • הגדלת סמכויות הוועדה המקומית לאשר מגוון רחב של תכניות בניין עיר (תב"ע).
  • ביטול הצורך בהוצאת היתר בנייה עבור סוגי הבניינים המפורטים בתקנות פטור מהיתר.
  • חיוב המדינה בתקצוב ובקביעת יעדים לדיור בר השגה.

לחוברת המפרטת דגשים מרכזיים ברפורמה לחץ כאן 

 

תכנון

הקלה על הליכי תכנון ובנייה על ידי ביזור וחלוקה מחדש של סמכויות התכנון בין הוועדות המחוזיות לבין הוועדות המקומיות:

הרמה המקומית - הבחנה בין 4 סוגי ועדות מקומיות והגדלת הסמכויות בהתאמה ליכולת הוועדה המקומית. הסמכויות שניתנו לוועדות המקומיות הינן בעלות השפעה מקומית שעיקרן להבטיח עצמאות בניהול שטחי הציבור ולהקל על פרויקטים עירוניים.

הוועדה המקומית לתכנון ובניה אשדוד מוגדרת כוועדה מקומית "עצמאית" (ללא תכנית כוללנית, שנמצאת בשלבי תכנון) – ועדה שהוסמכה על ידי שר הפנים, ומקבלת 20 סמכויות חדשות על 12 הסמכויות הקיימות בחוק ובסה"כ 32 סמכויות לאישור תכניות בנין עיר בסמכות ועדה מקומית, (הסמכויות הנוספות יפוגו ככל שלא תוגש תכנית מתאר כוללנית לאישור הוועדה המחוזית תוך 5 שנים ממועד ההסמכה).

הרמה המחוזית - מענה לסוגיות על מקומיות, תכניות גדולות היקף ומורכבות למגורים, תשתיות, תעסוקה, קידום והובלת תכניות מתאר כוללניות, בקרה, מתן ייעוץ והנחיה מקצועיים לוועדות המקומיות.

הרמה הארצית –

  • קביעת קווי מדיניות כלליים-ארציים.
  • הגדלת יכולתן המקצועית של הועדות המקומיות, הרכב הוועדה, תמיכה מקצועית ותקציבית.
  • קיצור לוחות זמנים וייעול הליכי תכנון ובנייה בחוק.
  • שיפור השירות והגברת השקיפות בעבודת הועדות והבקרה עליהן.

למצגת של משרד הפנים בנושא עקרונות הליכי תכנון וסמכיות הוועדה המקומית בראי תיקון 101 לחוק לחץ כאן 

 

רישוי

ביטול הצורך בהוצאת היתר בנייה מתייחס אך ורק לסוגי הבניינים המפורטים בתקנות הפטור מהיתר, שייכנסו לתוקף בתחילת חודש אוגוסט 2014. לצפייה במסמך תקנות פטור מהיתר  לחץ כאן

פטור מהיתר בנייה ניתן בכפוף לעמידה בכל הוראות החוק, חוקי העזר העירוניים, תקנות התכנון והבנייה, הוראות תכניות בניין עיר החלות על המקרקעין וההוראות המרחביות אשר פורסמו על ידי הוועדה המקומית.

לצפייה במסמך תנאים מרחביים לעניין תקנות התכנון והבנייה (עבודות ומבנים הפטורים מהיתר) - התשע"ד 2014  לחץ כאן
לצפייה בהמחשה גרפית של הנושאים להם ניתן פטור מהיתר באתר משרד הפנים לחץ כאן 
ביצוע כל עבודה אשר הייתה אסורה טרם אישור הרפורמה אסורה גם לאחר אישורה.
ביצוע כל עבודה אשר הייתה מותרת טרם אישור הרפורמה ומפורטת בתקנות פטור מהיתר ניתנת לביצוע ללא היתר בנייה

 חובת דיווח על עבודות הפטורות מהיתר

ביחס לחלק מהעבודות הפטורות מהיתר בנייה, חלה חובה לדווח לוועדה המקומית לאחר ביצוע העבודות, כמפורט בתקנות הפטור.
יש לדווח לוועדה בטופס המיועד לכך. ניתן להוריד את טופס דיווח לוועדה המקומית מאתר זה ולשלוח אותו במייל. להורדת הטופס  לחץ כאן 
כתובת דואר אלקטרוני למשלוח דיווח על ביצוע עבודה פטורה מהיתר לוועדה המקומית: ptor@ashdod.muni.il
כמו כן ניתן למלא טופס דיווח מכוון באתר משרד הפנים. לקישור לטופס לחץ כאן

מידע נוסף

קישור למצגת של משרד הפנים בנושא עקרונות הליכי הרישוי לפי תיקון 101 לחוק לחץ כאן
למידע נוסף בנושא הרפורמה והליכי רישוי ניתן להיכנס לאתר "שער המידע לרישוי ובנייה" של משרד הפנים.  לקישור לאתר לחץ כאן

 הרפורמה בחוק התכנון והבנייה - תיקון 101 לחוק